Mēs strādājam ar visām
apdrošināšanas kompānijām tirgū

Tādēļ piemeklēsim optimālāko piedāvājumu gan pēc pakalpojuma un produkta kvalitātes, gan pēc cenas

Jūs vienmēr varat rēķināties
ar JŪSU BROKERS palīdzību

Reizēm pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanas sazvanīt apdrošinātāju ir sarežģīti. Sazinieties ar mūsu speciālistiem!
Mes informēsim Jūs par to, kas ir jaizdara, kur jāzvana un cik ilgā laikā apdrošināšanas kompānijai jāiesniedz pieteikums par zaudējumu atlīdzināšanu

Mēs palīdzēsim Jums sadarboties
ar apdrošināšanas kompāniju

Mēs ieteiksim labākos risjnājumus saziņā ar apdrošināšanas kompānijas speciālistiem, lai iespējami īsā laikā panāktu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu

JŪSU BROKERS palīdzēs Jums noslēgt līgumu ar īpaši izdevīgiem noteikumiem

Mēs informēsim Jūs par periodiem, kad apdrošināšanas kompānijās norit akcijas dažādiem pakalpojumu veidiem vai kad kompānijas kā bonusu bez maksas piedāvā apdrošināties pret dažādiem riskiem

ArrowArrow
ArrowArrow

VISU VEIDU APDROŠINĀŠANA

Pārvadājot kravu, tā nav pasargāta no riska. Lai nebūtu lieki jāuztraucas, AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" piedāvā kravu apdrošināšanu, kuru mēs elastīgi pieskaņosim ikviena klienta vajadzībām

Jūs varat apdrošināt:

kravu vai svarīgu sūtījumu no kravas nosūtīšanas līdz piegādes brīdim. Apdrošināšana ir spēkā arī kravas glabāšanas un pārkraušanas laikā. Ja apdrošināšanas laikā krava vai tās daļa zaudē savu vērtību vai aiziet bojā, AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" atlīdzina reālo zaudējumu.

 • Kravu apdrošināšanā AAS izmanto starptautiski atzītus noteikumus un pieredzi.

Riski:

 • uguns, sprādziens;
 • kuģu uzskriešana, uzsēšanās uz sēkļa, nogrimšana, apgāšanās vai sadursme;
 • kravas automašīnas, dzelzceļa sastāva sadursme vai apgāšanās;
 • kuģa vai transporta līdzekļa sadursme ar jebkuru citu objektu, izņemot kontaktu ar ūdeni;
 • kravas apzināta un tīša upurēšana vispārējas avārijas gadījumā;
 • izdevumi vispārējas avārijas gadījumā;
 • kravas izmešana jūrā pār kuģa bortu;
 • kravas izkraušana iepriekš neparedzētā (patvēruma) ostā;
 • noskalošana no klāja;
 • jūras, ezera vai upes ūdens sūces kuģī, transporta līdzeklī, konteinerā vai uzglabāšanas vietā;
 • zemestrīce, vulkāniskie izvirdumi, zibens spēriens;
 • atsevišķas kravas daļas pilnīgs zaudējums, kas radies, kravai pārkrītot pāri bortam iekraušanas vai izkraušanas laikā;
  zādzība;
 • citi neparedzēti kravas zaudējumi vai bojājuma iemesli.

Lai iegādātos polisi:

 • jāierodas SIA „Jūsu Brokers”, vai pie jebkura mūsu kompānijas apdrošināšanas konsultanta;
 • jāzina apdrošināmo personu dati;
 • jāaizpilda pieteikuma veidlapa - apdrošināto personu saraksts.

Polises cena:

Polises cena (apdrošināšanas prēmija) atkarīga no kravas vērtības, transportēšanas veida u.c. faktoriem.

Mes iesakam apdrošināt jebkura veida kravas, kas tiek pārvadātas pa sauszemi, jūru vai gaisu uz Latviju, no Latvijas, kā arī iekšzemes un tranzīta kravas gan tad, ja tranzīta maršruts šķērso, gan tad, ja tas nešķērso Latviju.

Atlīdzība:

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nekavējoties jāziņo apdrošinātājam, kurš uz notikuma vietu nosūtīs starptautiski atzītus zaudējuma novērtētājus, kuri veiks visas nepieciešamās formalitātes.